top of page
נושאי מיקוד בגיל 4,5 שנים. גן חובה
פעילויות במוטוריקה גסה

רץ בקלות, פעיל וזריז מדלג על כל רגל לחוד לסרוגין, רוקד לצלילי מוסיקה, יכול לעמוד על רגל אחת, מסוגל לקפוץ על רגל אחת קדימה, מספק לעצמו הרבה גירויים וסטיבולריים. עדיפות רגל מפותחת

תחושה:

מגדיר בדיוק איפו כואב לו ואיזה סוג כאב, מצייר דמות אדם עם כל האיברים, מחקה תנועות, מתחיל לעבור את קו האמצע

מוטוריקה עדינה:

מסובב את הנייר בזמן גזירה, גוזר עיגול, מתחיל לגזור משולש. עדיפויות עין ויד מפותחות

תפיסה:

כותב מספר אותיות באופן עצמאי, כותב את שמו, מצייר משולש, מרובע וקווים אלכסוניים, מעתיק דגמים

פעילויות יום יום:

מתלבש לבד ללא עזרה, רוחץ פנים וידיים לבד, מורח משהו על לחם בעזרת סכין, מתקלח, מסבן את עצמו כמעט לבד, חופף ראש עם עזרה, עצמאי בשירותים, מנסה לקשור שרוכים

משחק:

קיים תכנון ובניה יוצרת, משחקיו על הרצפה יותר מורכבים, בוחר את חבריו, משתף פעולה עם חברים ומבין את הצורך בחוקים ומשחק הוגן, מתייחס ברוך ומגן על ילדים קטנים וחיות בית, התנהגות כללית יותר נבונה ומבוקרת

שפה ודיבור:

מבין משפט בין 6-7 מילים, מבין את הדקדוק והתחביר של המשפט, הבעה: משתמש באוצר מילים גדול, השימוש בדקדוק עפ"י רוב נכון, מתקשה בהבעת של ההברות "ר" "ט"  "ק", ממשיך לשאול ברבה למה? איפה? איך? ושואל למובנן של מילים מופשטות

bottom of page