top of page
נושאי מיקוד בגיל 3,4 שנים. גן טרום חובה
פעילויות במוטוריקה גסה

עולה ויורד לבדו במדרגות, צעד אחד על כל מדרגה, מטפס על סולם, קופץ על רגל אחת, גם עומד על רגל אחת למספר שניות, קופץ על 2 הרגליים, תופס כדור עם הידיים, רוכב על אופניים עם גלגלי עזר, הולך על קו ישר באופן יציב.

תחושה 

מכיר מושגים מחוספס וחלק, מכוון את חום המים במקלחת לבד, מזהה חפצים וצורות בלי לראות אותם, יודע לדחוף ולמשוך, מבדיל בין כבד לקל, מתחיל לצייר ציור אדם בגיל 3: רק ראש, בגיל 4: ראש ו2 חלקים של הגוף

מוטוריקה עדינה

גוזר עם מספריים, אחיזת עיפרון בשלה, בונה מגדל של 10 קוביות, בונה גשר, בונה 3 מדרגות אחרי הדגמה, מצייר עיגול צלב (+) וסולם

תפיסה

מתאים וקורא בשמות צבעי יסוד, מתחיל לצייר אלכסון, יודע "לפנים, אחור ובצד " על עצמו, בגיל 3: מכיר מושגים "ארוך וקצר"

פעילויות יום- יום

מחזיק טוב כפית ומזלג, גורב גרביים, מתאים רגל לנעל (בגיל 4), מצליח ללבוש סוודר מעל לראש, מתלבש לבד עם מעט מאוד עזרה, עצמאי בשירותים, מקנח אף לבדו, מתחיל לצחצח שיניים ושוטף את הפה לבד

משחק

מחבב משחק דרמטי ותחפושות, זקוק לחברת ילדים לשם משחק, מודע למושג "תור" משתתף בצעד חברים למשחק

שפה ודיבור

דיבור מובן, לפעמים משבש אותיות ומשמיט חברות, שואל הרבה :"למה, מתי, מדוע", מסוגל לספר ברצף חוויות, מקשיב לסיפורים ארוכים, פחות קונקרטי, מונה עד 10 חפצים, מתמצא במושגי זמן עבר ועתיד

מצב חברתי ורגשי

מחליף בין מציאות לדמיון, תקיף בדרישותיו, מעסיק את עצמו לבד

bottom of page